Årsmøte

Til seksjonseierne i Schultzehaugen Vel Årsmøte 2014

Det vises til Lov om Eierseksjoner § 33

”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

Schultzehaugen Vel vil avholde årsmøte 28. april 2014.

I forkant av årsmøtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som eierseksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 23. mars 2014.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet er det ønskelig at

  • det gÃ¥r klart frem at saken ønskes behandlet av Ã¥rsmøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styreleder i Schultzehaugen Vel på johan@lothe.se

Hilsen

Schultzehaugen Vel

Styret

 

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar