Fjernvarme

Vi får fjernvarme levert fra Hafslund. Fjernvarmen gir oss varmt vann i dusj og servant. I vinterhalvåret forsyner systemet oss med varmt vann til radiatorene.

Når skrur vi på varmen?

Normalt settes fjernvarmen på i Oktober. Er  det ekstra kaldt med flere frostnetter setter vi på varmen tidligere.

Hva gjør jeg  for å forsikre meg om at jeg har det godt og varmt?

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller eventuelt låne av en nabo dersom de har en.

Slik ‘lufter’ du radiatoren:

  1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
  2. Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når dere ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
  3. Ã…pne termostat/ventilen igjen.
  4. Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Pass p̴ at du ikke skrur lufteskruen HELT ut Рda kan stengeventilen falle ut Рog vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Tips: Lager radiatorene eller vannrørene lyd, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting – også ellers i året.