OM OSS

Schultzehaugen Vel

Schultzehaugen Vel består av 5 sameier. Vår oppgave er å forvalte haven samt de felles tekniske installasjonene som finnes på området. Vellet styres av en representant fra hvert av sameiene. Styreleder velges på vellets årsmøte. Hver seksjonseier i de respektive sameiene eier hver sin del av Schultzehaugen Vel. Vår felles have er i dag en av Oslos få vernede eplehaver.

Hovedmål med haven

Vi bidrar alle til å skape TRIVSEL på Schultzehaugen:

Haven er til fri benyttelse for alle som bor her. Det er satt ut benker og bord. Flotte griller til fri bruk. Grillkull ligger i grønn kasse ved flaggstangen. Vi unngår engangsgriller. Da sparer vi miljøet og unngår stygge merker i plenen. Vi tar ansvar for vårt nærmiljø og holder det ryddig og pent. I tillegg har vi hver vår og høst dugnad hvor alle gjør en innsats.

Ro etter klokka 2300 og respekt for naboene våre. Vi holder vinduer og verandadører lukket hvis lydnivået er høyt. Ta initiativ til å ta hånd om det som må rettes på, eller melde fra til styret.

Sikkerhet er viktig! Ved eventuell brann må alle rømningsveier være åpne, og parkering av sykler og lignende aksepteres derfor ikke inne i fellesområdene. Disse vil bli fjernet for eiers regning. Eventuelle klager håndteres konfidensielt av forretningsfører og styret. En klage må inneholde konkret informasjon om hvilken seksjon det klages på og må være underskrevet.

Lek og latter! Vi bor på et flott sted, med en flott have og mange hyggelige naboer rundt oss.

Slik kontakter du oss