Ordensregler

ORDENSREGLER FOR BRUK AV HAGEN

 Disse ordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for Schultzehaugen Vel.

§ 1. Hensikt

Ordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.

§ 2. Hensynet til øvrige beboere

Enhver sameier plikter å påse at fellesområdene brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre. Det må tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn.  Det skal være alminnelig ro på eiendommen etter kl 23.00.

§ 3. Orden i fellesområdene

Sykler, barnevogner og lignende må ikke hensettes på områder som er beregnet på alminnelig ferdsel. Sykler skal plasseres på områder med sykkelstativ.

§ 4. Avfallshåndtering

Etter bruk av fellesarealene skal søppel, tomflasker, sigarettsneiper, korker og lignende fjernes. Engangsgriller skal behandles på forsvarlig måte etter bruk.

§ 5. Grilling

Engangsgriller kan kun benyttes på  flislagt  grillplass nederst i hagen. Engangsgriller må ikke settes direkte på gresset, da dette ødelegger plenen. Ved grilling skal grillen holdes under oppsikt! Engangsgriller kastes i egen brannsikker avfallskasse ved grillplassen.

§ 6. Dyr

Dyr må ikke medbringes på gressplenene før de først er luftet. Dette for å redusere mulighetene for at de gjør fra seg i gresset. Dersom dyret likevel gjør fra seg, har vedkommende som er i følge med dyret plikt til å ta opp dyrets ekskrementer.

Hunder skal holdes i bånd og under oppsikt til enhver tid.

§ 7. Beplantning

Ingen må plante blomster, busker, trær eller lignende på fellesområdene uten samtykke fra styret eller sameiermøtet.

§ 8. Utstyr og apparater

Utsetting av nytt utstyr og nye apparater må godkjennes av styret. Eksisterende utstyr/apparater må ikke flyttes uten styrets eller sameiermøtes godkjennelse.

§ 9. Kjøring og parkering på fellesområdene

Kjøring på fellesområdene er ikke lov, jf. vedtektenes pkt. 1.3. Følgelig er det heller ikke lov å parkere på sameiets område. Overtredelse kan medføre at kjøretøyet fjernes for eiers regning og risiko og/eller bøter.