Renovasjon

Det finnes to søppelrom hos oss. Det ene ligger med inngang fra Hauchs gate. Det andre er ved innkjøringen fra Maridalsveien. Begge disse rommene har beholdere for restavfall. Papir legges i beholdere i rommet som ligger på venstre vegg når du bruker fotgjengerinngang ved Maridalsveien 33L.

Utenfor Maridalsveien 31 er det mottak av:

Tekstil Fretex REN tømmes 1 gang pr. uke på torsdag
Glass tømmes annenhver uke på tirsdag
Restavfall til forbrenning tømmes 2 ganger pr. uke på mandag og fredag

Nærmeste gjenbruksstasjoner

Mini gjenbruksstasjon, Maridalsveien 10

Gjenbruksstasjon for større avfall Haraldrudveien 18

Denne lenken tar deg til en komplett oversikt over alle mottaksstasjoner i Oslo, samt mulighet for å søke på alle typer avfall

Kartet under viser flere mottaksstasjoner for forskjellig avfall